รับข้อมูล IP

รับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP ใด ๆ

public.ipInfo.about