เครื่องกำเนิด UUIDv4

สร้าง UUIDv4 เวอร์ชัน 4

public.generateUuid.about