เครื่องกำเนิดแฮช

สร้างแฮชประเภทต่างๆ จากข้อความ

public.generateHash.about