ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ การเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. การยอมรับการใช้งาน

  ก. การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

  ข. การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  ค. คุณตกลงที่จะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่นในขณะที่ใช้ไซต์นี้

 2. การใช้บริการ

  ก. คุณสามารถใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ได้

  ข. ห้ามใช้บริการอย่างไม่เหมาะสมเช่นกัน เป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

 3. ข้อจำกัดความรับผิด

  ก. เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องรับผิดชอบในการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว

  ข. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา

 4. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ก. สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 5. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

  ก. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ